19197738-1536x1024.png

38TON ofert i rozwiązań

W naszym biurze zajmujemy się projektowaniem oraz przygotowaniem dokumentacji i formalności potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projektujemy zarówno niewielkie budynki jednorodzinne i garażowe jak i średniej i dużej wielkości zabudowę wielorodzinną czy usługową.

Jesteśmy przekonani, że wśród naszej obszernej oferty każdy znajdzie potrzebne rozwiązanie.

Projekt Zagospodarowania Terenu

Niezbędny element projektu budowlanego precyzujący usytuowanie budynku na działce. Potrzebny zarówno w projekcie indywidualnym jak i przy adaptacji projektu.

Projekt Architektoniczny

Razem z projektem zagospodarowania, niezbędny do uzyskania zpowolenia na budowę. Zawiera rzuty, przkroje, elewacje, schematy i detale. Obejmuje też rozwiązania materiałowe i funkcjonalne.

Projekt Techniczny

Zawiera branżową część projektu budowlanego, a więc projekt konstrukcyjny, projekty instalacji wewnętrznych, w tym wentylacji mechanicznej, oraz instalacje w obrębie działki.

Adaptacja projektów typowych

Adaptujemy oraz pomagamy uzyskać pozwolenie na budowę do zakupionych projektów typowych.

Wniosek o decyzję WZ

Pomagamy przygotować oraz złożyć wniosek w wypadku działek nieobjętych MPZP.

Wypis i wyrys z MPZP

Przygotowujemy wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Warunki przyłączenia sieci

Pomagamy w przygotowaniu wniosków do gestorów sieci.

Fachowe porady

Udzielamy porad z zakresu architektury, budownictwa, wnętrz i prawa budowlanego.

Inwentaryzacje

Przygotowujemy szczegółowe inwentaryzacje stanów istniejących dowolnych obiektów w oparciu o wysokiej jakości dokładny sprzęt pomiarowy w tym chmury punktów.

Dobudowy, rozbudowy i remonty

Przygotowujemy projekty zmiany stanu istniejącego, w tym zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Zgłoszenie budowy

Przygotowjemy dokumentację opisowo-rysunkową potrzebną do zgłoszenia obiektów w urzędzie.

Obiekty małej architektury

Sporządzamy projekty drobnych obiektów jak altany, wiaty, zadaszenia i tym podobne.

Wizualizacje, animacje i spacery 3D

Przygotowujemy, już na wczesnym etapie, obszerną reprezentację graficzną obiektów nad którymi pracujemy, ułatwiając wprowadzanie zmian.

Wirtualna rzeczywistość

Do projektów przygotowujemy świat wirtualnej rzeczywistości, któa pozwala na przejście się po przyszłym domu, sprawdzenie wielkości pomieszczeń, ustawienie okien, szafek czy kontaktów, sprawdzenie bryły zarówno z zewnąterz jak i wewnątrz, ogromnie ułatwiając podjęcie istotnych decyzji.

Dostęp do modelu i dokumentacji

Umożliwiamy stały dostęp do modelu i dokumentacji z poziomu smartphona, tabletu czy przeglądarki

Od poniedziałku do piątku 8:30 - 18:00
W sobotę 10:00 - 15:00
W niedziele i święta nieczynne

+ 48 663-868-622
biuro@38ton.pl

Morawskiego 5/215
30-102 Kraków
woj. małopolskie