Z pozoru niewielki - Dom na zboczu w Skawinie

Dom tradycyjny

 • Typ

  Dom jednorodzinny

 • Powierzchnia zabudowy

  220,9 m2

 • Lokalizacja i rok

  Skawina, 2023

 • Faza

  W trakcie uzyskiwania Pozwolenia na Budowę

 • Inwestor

  Prywatny

dom na zboczu

Dom na zboczu

Skawina, 2023

Projekt indywidualny

Współpraca z klientami nad projektem rozpoczęła się bardzo nietypowo. Na pierwsze spotkanie klienci przynieśli ze sobą wydrukowany model 3D działki razem z wydrukowanym schematycznie domem, pokazując gdzie widzieliby jego lokalizację. Mały model idealnie oddał ukształtowanie terenu oraz już od pierwszych minut zasygnalizował poziom skomplikowania stojącego przed nami zadania.

Prace nad koncepcją rozpoczęliśmy zorganizowania skanów terenowych oraz mapy geodezyjnej, gęsto usianej punktami wysokościowymi. Nie bez znaczenia była też geologia terenu, dla trafnego oszacowania stabilności skarpy i możliwości jej zabudowy.

Od samego początku klienci mieli upatrzony kierunek, w którym powinna pójść forma budynku. Przesłane przez nich inspiracje pokazały nam zgrubny styl, z kolei reszta formy wyniknęła z obszernej funkcji, o której również długo rozmawialiśmy na pierwszym spotkaniu. 

W trakcie prac na koncepcją projekt ulegał szeregowi zmian, w tym przenoszeniu w różne miejsca na działce, zmniejszeniu wielkości pomieszczeń czy sposobie komunikacji - zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. 

Finalnie powstał budynek - doma na zoboczu - nowoczesny o tradycyjnym sznycie, wpisujący się w miejsce i uwarunkowania terenowe, wykorzystujący w możliwie największym stopniu zalety, jakie przynosi ze sobą lokalizacja na skarpie.

architekt skawina

Dom na zboczu

Skawina, 2023
dom na skarpie

Dom na zboczu

Skawina, 2023
dom na wzniesieniu

Dom na zboczu

Skawina, 2023
dom na zboczu

Dom na zboczu

Skawina, 2023
dom w skawinie

Dom na zboczu

Skawina, 2023
projekt domu skarpa

Dom na zboczu

Skawina, 2023
projekt domu skawina

Dom na zboczu

Skawina, 2023
wnetrze dom

Dom na zboczu

Skawina, 2023